Politiek

Woningcorporatie Heerlen selecteerde op ras, seksualiteit en lichaamsgeur

Woningstichting De Voorzorg uit Heerlen heeft zich volgens extern onderzoek schuldig gemaakt aan discriminatie. De stichting selecteerde tot 2017 op onder andere ras, seksuele geaardheid en lichaamsgeur, schrijft De Limburger.

Onderzoeksbureau Integis baseert de conclusies op gesprekken met medewerkers van De Voorzorg. Directeur Sjraar Canjels en de raad van commissarissen zijn naar eigen zeggen “zeer geschokt”.

Religie en levensovertuiging

Volgens de krant verzamelde de corporatie ook informatie over “de gezondheid, ex-partners, medicijngebruik, strafrechtelijk verleden, religie en levensovertuiging van de kandidaat-huurders.”

Het onderzoek richtte zich op de periode 2012-2016. Volgens medewerkers was in die periode manager Wonen van De Voorzorg verantwoordelijk voor de toewijzing van woningen. De manager en de toenmalige directeur weigerden mee te werken aan het onderzoek van Integis.

Onderliggende stukken

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. “We bekijken de onderliggende stukken nog. Dan pas kan besloten worden of nader onderzoek wordt gedaan en of dit tot vervolging zou moeten leiden.” Na eerdere gesprekken met De Voorzorg zag het OM “in eerste instantie geen aanleiding voor onderzoek.”

Oud-directeur Jos Kerkhoffs is het niet eens met de aantijgingen. “Ik herken mij helemaal niet in dat beeld.”

Beeld: Google Maps