Politiek

Woensdag is wéér een hele spannende dag voor leerlingen VMBO Maastricht

Het is woensdag een spannende dag voor de leerlingen van het VMBO Maastricht, die naar verwachting zullen horen of zij hun diploma alsnog kunnen behalen. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) sprak maandag de hoop uit de leerlingen woensdag uitsluitsel te kunnen geven.

De eindexamens van 354 Maastrichtse vmbo’ers werden ongeldig verklaard, nadat er allerlei tekortkomingen bij de schoolexamens waren geconstateerd. De school had er een potje van gemaakt, werd afgelopen vrijdag duidelijk.

College voor Toetsen en Examens

De onderwijsinspectie en het College voor Toetsen en Examens hebben de afgelopen dagen per leerling gekeken hoe ze er voorstaan en wat er nodig zou zijn om alsnog het diploma te kunnen uitreiken.

Lees ook: Arie Slob: ‘Oplossing VMBO Maastricht moet leerling voor leerling’

Slob zei maandag dat het niet uitgesloten is dat het cijfer dat leerlingen haalden voor het centraal eindexamen toch blijft staan.

ANP