Politiek

Werkloosheid weer gedaald: hoeveel werklozen telt jouw gemeente?

Het aantal mensen zonder werk is vorig jaar voor het derde jaar op rij gedaald. Er was voor het eerst in jaren zelfs geen enkele gemeente waar de werkloosheid steeg.

Op dit moment is ongeveer een even groot deel van de Nederlanders werkloos als aan het begin van de crisis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Zo’n 438.000 mensen zaten eind vorig jaar zonder werk. Dat is krap vijf procent van de beroepsbevolking, de mensen die in staat zijn om te werken.

De werkloosheid wordt gemeten sinds 2003. De cijfers schommelen sindsdien nogal. In 2003 had 4,8 procent geen betaald werk. In 2008 was dat 3,7 procent en middenin de crisis –  in 2014 – was dat maar liefst 7,4 procent.

Wil je weten hoeveel procent van de mensen in jouw gemeente vorig jaar geen baan had? Check het hier:

CBS/LocalFocus