Politiek

Vrouwen hoger opgeleid, verschil in salaris met mannen slinkt

Het gaat sinds 2015 op veel gebieden de goede kant op met de emancipatie. Vrouwen zijn voor het eerst hoger opgeleid zijn dan mannen, het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen is iets kleiner geworden en het aandeel vrouwen in de technische beroepen en ICT is toegenomen.

Vrouwen werken vaker en meer uren en zijn daardoor ook vaker economisch zelfstandig. Ook zijn er meer vrouwen zijn te vinden in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de overheid, maar blijkt ook dat ze toch nog sterk ondervertegenwoordigd zijn op de hogere en besluitvormende posities.

Emancipatiemonitor

Dat staat in de tiende Emancipatiemonitor. Dat is een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de bureaus meten of het emancipatiebeleid van de overheid effect heeft.

Lees ook: Meisjes zijn op school slimmer dan jongens, maar worden lager ingeschat

Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk, zij werken inmiddels gemiddeld 28 uur per week tegen eerder 27 uur per week. Wel zijn er nog steeds grote verschillen tussen vrouwen onderling. Vrouwen met een laag onderwijsniveau en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak een baan en zijn minder vaak economisch zelfstandig. Deze verschillen zijn de afgelopen tien jaar niet kleiner geworden, stelt het rapport.

In een reactie plaatst de FNV ook enkele kanttekeningen: veel vrouwen die lager zijn opgeleid zitten vast in banen met onzekere contracten van weinig uren.

De hele week beschikbaar

“In de zorg komt het vaak voor dat een werkgever een vrouwelijke werknemer een baan aanbiedt van 10 uur in de week, verdeeld over twee werkdagen. Ze moet echter wel de hele week beschikbaar zijn om in te vallen”, aldus vicevoorzitter Kitty Jong. “Er is inspanning voor nodig om de voordelen van emancipatie ook voor lager opgeleiden en vrouwen met een migratie-achtergrond te laten gelden. Voor alle groepen vrouwen is het van belang om zelfstandig een inkomen te kunnen verdienen.”

ANP/Redactie