Politiek

Sekswerkers winnen rechtszaak van gemeente Den Haag over registratie

De gemeente Den Haag mag sekswerkers niet registreren. De rechter heeft het hoger beroep van de gemeente tegen een beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ongegrond verklaard. Het is de derde keer dat de gemeente Den Haag te horen krijgt dat hun manier van handelen omtrent sekswerk verboden is.

De gemeente Den Haag registreerde sekswerkers na een intake gesprek voor een werkadvies. Dat advies werd samen met een verslag van het gesprek door de gemeente of politie opgeslagen. Dat mag dus niet meer. “Sekswerkers lopen bij de verwerking van het persoonsgegeven een verhoogd risico op misbruik en discriminatie”, aldus de rechtbank van Den Haag.

Gevolgen voor beleid

PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland, was belanghebbende in de zaak, en is blij met de uitspraak. Hun advocaat Regien de Graaff laat weten: “Deze uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor het beleid van de gemeente Den Haag, maar ook voor andere gemeenten die er tot nu voor kozen informatie over sekswerkers te registreren.”
Volgens PROUD is de uitspraak van de rechtbank is een grote stap in de verbetering van de positie van sekswerkers.

Gegevens over het seksuele leven

De gemeente Den Haag ging in beroep tegen de uitspraak van de AP van eind 2017. Daarin stond: “Omdat er uitsluitend gegevens van prostituees in een afzonderlijke database worden vastgelegd, is er sprake van gegevens over het seksuele leven. Verwerking van persoonsgegevens over iemands seksuele leven is verboden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond.” Die uitzonderingsgrond is er dus ook volgens de rechtbank niet.

“De gemeente heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verwerking van persoonsgegevens van sekswerkers in het bestand noodzakelijk is om het doel van het bestrijden van misstanden in de prostitutiebranche, waaronder mensenhandel, te bereiken. Daarnaast heeft de gemeente niet aannemelijk gemaakt dat passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer,” schrijft de AP.

In 2013 werd een registratieplicht voor sekswerkers door de Eerste Kamer al geschrapt uit een eerdere versie van de Wet Regulering Prostitutie. Het huidige regeerakkoord stelt toch ook een registratie voor. Deze keer proberen de coalitiepartijen dat door middel van een vergunningssysteem.

ANP
Foto: PROUD Nederland