Politiek

Pensioenoverleg mislukt: tegenvaller voor regering, Rutte teleurgesteld

Het overleg over hervorming van het pensioenstelsel is dinsdagavond mislukt. De onderhandelaars van de betrokken partijen meldden na afloop van gesprekken op het ministerie van Sociale Zaken dat ze er niet uit zijn gekomen. Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW legde de schuld bij de vakbeweging. “Er lag een heel goed aanbod van het kabinet”, zei hij.

FNV-voorman Han Busker zei dat het niet lukte om “de kloof” tussen werkgevers, kabinet en bonden te overbruggen. “U snapt dat wij structurele oplossingen voor onze leden willen”, zei Busker. “Er is een groot probleem met de veel te snelle ophoging van de AOW-leeftijd en wij kwamen niet verder dan incidentele oplossingen.” Ook over de pensioenen voor ZZP’ers konden de partijen het niet eens raken.

“Kabinet weigert maatwerk”

De bonden stellen dat het kabinet weigert ‘maatwerk’ mogelijk te maken voor mensen in zware beroepen. “Voor ons geen boete voor de bouwvakker die eerder met pensioen wil”, reageert waarnemend CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Lees ook: Kabinet is bereid om AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen

“We zijn er niet uitgekomen”, zei Marc Calon van landbouworganisatie LTO. Hij zei dat FNV bang was dat de plannen niet geaccepteerd zouden worden door haar achterban.

Kans laten liggen

Volgens premier Mark Rutte waren het kabinet en de werkgevers bereid om “vergaande tegemoetkomingen” te doen richting de vakbond. Zo werd er dinsdag nog iets nieuws voorgesteld voor mensen met zware beroepen, aldus Rutte. Volgens de premier hebben de vakbonden een kans laten liggen om tot een akkoord over een nieuw pensioenstelsel te komen. Hij is teleurgesteld.

Op de vraag ‘hoe nu verder’ had Rutte niet direct een antwoord. “Dat is heel lastig zonder de vakbonden, als zij niet het lef hebben om te springen.”

Mineurstemming

Ook minister Wouter Koolmees kwam in mineurstemming naar buiten. “Er lag een pakket van 7 miljard euro, om te kunnen indexeren en iets dat een oplossing bood voor mensen met een zwaar beroep”, aldus Koolmees. “Kortingen konden worden voorkomen. Ik ben zeer teleurgesteld dat dat uiteindelijk is mislukt.”

Koolmees had net als Rutte geen geen idee hoe het nu verder moet. “Ik ga hier eerst maar eens een nachtje over slapen. We hadden het in onze handen, maar het is door de vingers geglipt.”

Probleem bij achterban

“Eigenlijk kreeg de vakbeweging heel veel”, stelde De Boer van VNO-NCW. Volgens hem ligt het probleem bij de achterban van de bonden. Een van de voorstellen was volgens de voorzitter van de werkgevers om de AOW-leeftijd te laten stijgen tot 67 jaar in 2024, in plaats van drie jaar eerder. Ook zou de koppeling tussen pensioenleeftijd en levensverwachting worden losgelaten.

Over een nieuw pensioenstelsel wordt al jaren onderhandeld door werkgevers, vakbonden en overheid. Groot pijnpunt is de verhoging van de AOW-leeftijd. De vakbeweging ziet het tempo waarmee het kabinet de AOW-leeftijd wil verhogen niet zitten.

Hoe het nu verder moet met het overleg, is onduidelijk.

ANP