Dieren

'Opnieuw inrichten Oostvaardersplassen stuit op juridische bezwaren'

Het is de vraag of de Oostvaardersplassen opnieuw ingericht kunnen worden volgens de adviezen van de commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Provinciale Staten van Flevoland nemen daar naar verwachting woensdag een definitief besluit over.

Maar aan een nieuw beheersplan kleven nogal wat juridische bezwaren, blijkt uit onderzoek dat hoogleraar Natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer op verzoek van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren heeft gedaan.

LEES HIER ALLES OVER DE OOSTVAARDERSPLASSEN

Van Geel adviseerde het leefgebied van de grote grazers te verkleinen. Er zijn veel te veel grazers en daarom moeten 980 edelherten worden afgeschoten en 180 paarden verhuizen. In het vogelbeschermingsgebied is ruimte voor maximaal 1500 grazers. Gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer moet er vanaf nu met afschot voor zorgen dat de populatie grazers niet weer explodeert.

Zorgplicht

Het huidige beheer is meermalen door de rechter getoetst en goedgekeurd. Bastmeijer waarschuwt daarom dat er een degelijke wetenschappelijke onderbouwing nodig is om het beleid te veranderen. Het afschieten van edelherten staat volgens hem haaks op de zorgplicht die de Wet natuurbescherming voorschrijft, zeker omdat de rechter het eerder eens was met niet-ingrijpen in het gebied.

In Provinciale Staten van Flevoland zitten twaalf partijen. VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie vormen samen Gedeputeerde Staten, die hebben voorgesteld om de adviezen van Van Geel te volgen onder voorwaarde dat eerst wordt gezocht naar een mogelijkheid om de edelherten ook te verhuizen. De coalitie bezet 23 van de in totaal 41 zetels in de Staten.

ANP