112

Ook bij de politie mag je je collega's niet pesten: agent terecht bestraft

Een politieagent die een ongepast gedicht voorlas tijdens een kerstviering op het politiebureau en daarmee een collega kwetste en voor schut zette, heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Zijn leiding heeft hem terecht een disciplinaire straf opgelegd, te weten het inhouden van zestien verlofuren. Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald.

De agent had zich verkleed als Sinterklaas en riep de vrouwelijke agent op het podium. Daar sprak hij in dichtvorm: “Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar Kerstmis moeten vieren”. Daarna zong hij een liedje over een eenzame kerst en gaf haar zakdoekjes om haar tranen te drogen.

Niet getolereerd

De rechtbank vindt dat dit publiekelijk melden van de mislukte liefdesrelatie niet kan worden getolereerd. De agent is op een ongepaste manier omgegaan met een pijnlijke privékwestie, ook al was het een publiek geheim op de werkvloer.

ANP