Politiek

Onderzoeksraad: 'Voorbereiding op kernongeluk schiet tekort'

Nederland, België en Duitsland moeten zich beter voorbereiden op een mogelijk ongeluk met een kerncentrale.

Naast verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen hulpprogramma’s oefenen en moeten ze organiseren dat ze de te nemen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen, stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport.

De raad vindt ook dat de autoriteiten meer oog moeten hebben voor de zorgen in de samenleving over een mogelijke kernramp. Aanleiding voor het onderzoek waren zorgen van mensen in de grensregio’s over het aantal incidenten, zoals haarscheurtjes in de kerncentrales in België.

‘Op papier is crisisbeheersing goed geregeld’

Het OVV stelt dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. Maar als zich een kernongeval voordoet, hebben de landen de crisisbeheersing niet goed op elkaar afgestemd. ”De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking op papier deels is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen”, aldus de raad.

Bij een kernongeval moet de bevolking in de omgeving van de kerncentrale beschermd worden tegen straling. Maar volgens de OVV verschilt de voorbereiding van deze maatregelen per land. ”Daardoor bestaat het risico dat inwoners aan de ene kant van de grens andere instructies krijgen dan aan de andere kant van de grens. Dit kan leiden tot verwarring en onrust onder de bevolking.”

‘Weinig rekening gehouden met verschillen en taal en cultuur’

Ook heeft Nederland met België en Duitsland geen afspraken gemaakt over de gezamenlijke besluitvorming bij een kernongeval in de grensstreek. Daarnaast wordt in de afspraken die gemaakt zijn met België en Duitsland over de crisiscommunicatie te weinig rekening gehouden met verschillen in taal en cultuur.

Beeld: Onderzoeksraad voor de Veiligheid