De stille tocht is georganiseerd door 35 maatschappelijke organisaties. Ook het Designcollege Rotterdam waar Humeyra op school zat, doet mee. Volgens de organisatie heeft 45 procent van de vrouwen en meiden boven de 15 jaar in Nederland te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. In ruim 90 procent van de gevallen is de dader een man.