Gezondheid

Hartpatiënte wil na overlijden haar pacemaker laten controleren

Rondy de Wildt uit Best schrok zich een hoedje toen ze las dat de pacemakers van overleden hartpatiënten vrijwel nooit achteraf worden gecontroleerd. Zo wordt niet duidelijk of zo’n medisch implantaat überhaupt heeft gewerkt.

Rondy pleit daarom voor een helder en duidelijk registratiesysteem voor dit soort medische hulpmiddelen. Ze heeft in haar testament laten vastleggen dat haar pacemaker na haar overlijden wordt uitgelezen. Hierdoor hoopt ze de veiligheid voor hartpatiënten te verbeteren.

Veel pacemakers en ICD’s onveilig

Hartpatiënten Nederland (20.000 leden) is blij met het pleidooi van De Wildt en roept haar achterban op haar voorbeeld te volgen. Op die manier hopen ze meer zicht te krijgen in de werking van implantaten. Dit omdat uit internationaal onderzoek door onderzoeksjournalisten over de hele wereld bleek dat veel pacemakers en ICD’s onveilig zijn en risico op overlijden in zich dragen. Terwijl ze daar juist voor zouden moeten beschermen.

Mensen met een defibrillator of een pacemaker die ook graag willen dat hun implantaat wordt gecontroleerd als ze zijn overleden kunnen zich melden bij Hartpatiënten Nederland.