Politiek

Gasverbruiker krijgt forse belastingverhoging

Om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas gaan, moet de energiebelasting op gas de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen. Dit plan wordt vrijwel zeker opgenomen in het Klimaatakkoord, schrijft de Volkskrant op basis van deelnemers aan de klimaattafel van Diederik Samsom.

Met het klimaatakkoord willen de politieke partijen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 49 procent terugdringen. Tegenover de stijging van de energiebelasting op gas, moet de belasting op stroom juist met meer dan de helft dalen om de aanschaf van elektrische warmtepompen financieel aantrekkelijk te maken.

Wie aardgas blijft stoken is in 2030 zo’n 380 euro per jaar meer kwijt aan energiebelasting dan nu. De klimaattafel wil dat de energiebelasting op aardgas voor grootverbruikers procentueel evenveel stijgt als die voor de kleinverbruikers.