Weer & Verkeer

Forse toename aantal scheuren en verzakkingen door zomerse droogte

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ziet een toename in het aantal meldingen van funderingsproblematiek. Waar zij voorheen eens in de paar weken een melding binnenkregen, is dat inmiddels al twee tot drie keer per dag. De droogte van afgelopen zomer is volgens KCAF de voornaamste reden voor de toename van het aantal meldingen.

“Het bijzondere is dat we op dit moment ook meldingen krijgen van gebieden die helemaal niet als risicogebieden staan aangegeven”, vertelt Dick de Jong, directeur KCAF. “Normaal krijgen we meldingen vanuit Gouda of Friesland, hier is de bodem zwak en de kans of verzakking groot. De laatste tijd krijgen we ook meldingen uit bijvoorbeeld Zevenaar, waar het risico normaal erg klein is.”

Overal scheuren

In Zevenaar melden tientallen bewoners funderingsproblemen. Zo ook Arnout Cornelissen: “De muren zijn overal aan het scheuren, zowel de binnen- als de buitenmuur.” De overbuurman van Arnout heeft zijn huis laten verstevigen: “Dat kostte hem zo’n 20.000 euro”.

Bomen de boosdoener

Arnout denkt zelf dat de scheuren komen door drie bomen in zijn straat. “Door de lage grondwaterstand halen de wortels van de bomen al het overgebleven water uit de grond. Hierdoor zakt de kleilaag onder het huis in, waardoor het hele huis verzakt.”

Leren omgaan met droogte en hevige regenval

Paul Freriks, fractievoorzitter Sociaal Zevenaar, zet zich al jaren in voor deze problematiek. “Ik zeg al sinds 2001 dat dit een probleem gaat worden, jammer dat ik gelijk heb gekregen”, vertelt Freriks. “Als gemeente moeten we er nu voor zorgen dat we het goede voorbeeld geven en mensen helpen met het grondwaterpeil.” Als voorbeelden hiervoor noemt Freriks het helpen met ontkoppelen van regenpijpen en voorlichting geven over het ontstraten van de tuin. “We moeten leren omgaan met periodes van droogte en hevige regenval.”