Politiek

EU-landen mogen mensen niet uitwijzen tijdens beroepsprocedure

Ongedocumenteerde mensen van wie het verzoek om bescherming in een EU-land is afgewezen mogen niet worden uitgewezen zolang dat besluit niet definitief is.

Lidstaten kunnen wel een zogenoemd terugkeerbesluit vaststellen, maar dat mag pas worden uitgevoerd als in hoger beroep is vastgesteld dat de asielzoeker geen recht heeft op internationale bescherming. Gedurende de beroepsprocedure mag de betrokkene niet worden vastgezet.

Raad van State

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak van een Togolees die in 2014 het bevel kreeg België te verlaten. Hij ging in beroep, waarop de Belgische Raad van State advies vroeg aan het hof in Luxemburg.

Na de eerste afwijzing is het verblijf nog niet illegaal, aldus het hof. Een effectief verwijderings- en terugkeerbeleid moet gepaard gaan “met volledige eerbiediging van de grondrechtenen de waardigheid van de betrokkenen”, stellen de rechters.

Lees ook: Held Mamoudou Gassama krijgt Franse nationaliteit en baan bij brandweer

België had in dit geval de regels niet juist toegepast, omdat de man werd verplicht het grondgebied te verlaten. De terugkeerprocedure had moeten worden geschorst.

ANP