Politiek

Een derde cipiers geslagen, getrapt, bespuugd of vastgegrepen

Bijna een derde van het gevangenispersoneel werd het afgelopen jaar geslagen, getrapt, bespuugd of vastgegrepen. En ruim een kwart werd bedreigd, gechanteerd of geïntimideerd. Dat blijkt uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het onderzoek kwam in handen van het AD, nadat de krant hiervoor een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat bijna een op de tien cipiers te maken kreeg met seksuele intimidatie.

Psychisch verward

Bewaarders zouden veel vaker te maken hebben met psychisch verwarde of respectloze gedetineerden, die zich niet aan regels houden, verbaal agressief zijn en nauwelijks te corrigeren.

Volgens de krant zeggen veel gevangenisbewaarders door de werkstress een harder mens te worden en ruwer naar anderen. Gevangenissen kampen met grote personeelstekorten en een ziekteverzuim tot 10 procent. FNV-bestuurder Yntse Koenen zegt tegen de krant dat de Dienst Justitiële Inrichtingen nog veel moet doen om een aantrekkelijke werkgever te worden.

100 miljoen extra

 

Om de problemen in de sector aan te pakken, heeft Justitie en Veiligheid voor de komende vier jaar 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Naar aanleiding van het onderzoek zijn maatregelen genomen, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Zo zijn leidinggevenden vaker op de werkvloer en schuiven ze aan bij teamoverleggen. Ook is het rapport aanleiding geweest voor persoonlijke gesprekken met medewerkers.

Daarnaast is minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) van plan om gedetineerden die agressief gedrag vertonen te straffen door ze minder verlof toe te kennen.

ANP