Politiek

Dit is wat het klimaatakkoord voor jou betekent

Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium halveren. Het Klimaatberaad presenteerde vrijdag zo’n 600 plannen waarmee dat moet gebeuren. Dit is een overzicht van een aantal in het oog springende punten:

WONINGEN:

Tot 2030 moeten 1,5 miljoen huizen duurzamer worden gemaakt. Bewoners van wijken moeten samen beslissen wat voor hen de beste manier is om dat te doen. De kosten voor huurders mogen daarbij niet stijgen. De belasting op aardgas moet omhoog, het elektriciteitstarief omlaag.

VERKEER:

Stimuleren dat nieuwe auto’s en bromfietsen in 2030 geen broeikasgassen uitstoten. Meer milieuzones in grote gemeenten. Meer elektrische personenauto’s, bestelbusjes en bussen. Meer laadpalen. Stimuleren van waterstof. Minder zakelijk verkeer met de auto. Onderzoek naar andere vorm van belasting en accijns.

ELEKTRICITEIT:

Meer duurzame energie: meer windmolenparken op de Noordzee en op land, meer zonnepanelen. Ook gebruik van waterstof. Hernieuwbare elektriciteit moet goedkoper worden. Tegen 2050 moet er geen koolstofdioxide meer vrijkomen bij opwekken van elektriciteit.

INDUSTRIE:

Grootverbruikers moeten maximaal energie besparen, vrijkomende restwarmte beschikbaar maken. Industrie stelt hun eigen ‘footprint’ vast, duurzaamheid belangrijker bij aanbestedingen. Afvang, transport en opslag van door de industrie geproduceerde CO2 ondergronds onder zee.

Lees ook: Veel onvrede klimaatakkoord: grootste vervuilers draaien niet op voor kosten

LANDBOUW:

Voorkoming ontbossing, uitbreiding bos en landschap. Bedrijven duurzamer maken. Geld uit de ‘klimaatenveloppe’ naar innovatieve en demonstratieprojecten. Onderwijs moet speciale modules ontwikkelen gericht op duurzaam werken, ‘klimaatslim’ opleiden moet integraal onderdeel van onderwijs worden. Biomassa produceren en hernieuwde energie opwekken.

ANP