Dieren

Wat vindt Nederland: moeten we stoppen met dierproeven?

De meeste medische experimenten met dieren hebben geen nut. Ze leiden niet tot een succesvolle behandeling van ziektes bij mensen. Ook wordt een groot deel van de proeven niet goed uitgevoerd, waardoor veel dieren onnodig sterven.

Die conclusies trekken onderzoekers van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute, meldt het AD. Tot 85 procent van alle testen van nieuwe medicijnen en behandelingen levert géén effect op bij mensen, terwijl bij dieren wel resultaat werd geboekt.

Mislukte dierproeven nauwelijks openbaar

Gegevens over mislukte dierproeven worden nauwelijks openbaar gemaakt. Daardoor weten andere onderzoekers niet dat bepaalde behandelingen of medicijnen niet aanslaan. Om de problemen aan te pakken, hebben Radboudumc, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute een register geopend waarin wetenschappers uit de hele wereld informatie over hun dierproeven – anoniem – kunnen vastleggen.

Wat vindt Nederland?

Maar hoe staan wij in Nederland eigenlijk tegenover het houden van dierproeven? Die vraag legden we voor aan zo’n 1800 deelnemers van ons Wat vindt Nederland-panel. Een meerderheid van de ondervraagden (67%) geeft aan tegen dierproeven te zijn. Slechts 21% is er wel een voorstander van.

In 85% van de gevallen leiden experimenten met dieren niet tot het gewenste resultaat. Moet er dan nog wel mee worden doorgegaan? Ja, zegt 38% van de ondervraagden. Bijna de helft van de mensen (48%) denkt daar anders over en wil liever dat ze stoppen.