Dieren

Comité Dierennoodhulp: 'Van illegale slacht gered schaap moet naar opvang'

Schapen en geiten die worden gered van de illegale thuisslacht moeten niet alsnog naar het slachthuis, maar naar een dierenopvang. Dat vindt het Comité Dierennoodhulp, dat daarbij zijn hulp heeft aangeboden aan controlerende instanties als NVWA en Dierenpolitie. Dinsdag begint het Offerfeest, ofwel het slachtfeest.

Volgens het comité heeft de NVWA vorig jaar twee geredde schapen laten vernietigen in het slachthuis, omdat hun oormerken waren afgeknipt en ze daarom niet meer geschikt waren voor menselijke consumptie. Die dieren verdienden een beter lot, vindt Dierennoodhulp.

Sinds 1 januari gelden strengere regels voor ritueel slachten. Het kabinet was al langer in overleg met religieuze organisaties om bij de onverdoofde slacht het dierenwelzijn te verbeteren zonder godsdienstige gebruiken aan te tasten. Er was al afgesproken dat een dier hooguit 40 seconden na de halssnede buiten bewustzijn moet zijn en dat anders moet worden ingegrepen.

ANP