Opmerkelijk

Blinden Den Haag kunnen zelfstandig stemmen

Blinden en slechtzienden in Den Haag kunnen tijdens de komende verkiezingen zelfstandig stemmen. Acht stembureaus krijgen daarvoor hulpmiddelen, een mal met gaatjes die over het stembiljet gelegd kan worden en audio-ondersteuning. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt een raadgevend referendum gehouden over de zogenoemde sleepwet.

Deze manier van stemmen is de afgelopen tijd getest. Dat is grotendeels succesvol verlopen, aldus de gemeente. Van de 28 deelnemers aan die test gaven 26 aan dat ze graag op deze manier zelfstandig hun stem willen uitbrengen.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vindt dat de proef goed past binnen het streven van de gemeente om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Wel stelt de burgemeester: “We moeten ons blijven realiseren dat voorzieningen die blinden en slechtzienden in staat stellen om zelfstandig hun stem uit te brengen nooit 100 procent waterdicht zijn. De huidige mogelijkheden voor het stemmen voor blinden en slechtzienden zijn overigens ook niet 100 procent waterdicht. Een kiezer kan immers ook bij hulp in het stemhokje of bij een volmachtstem niet controleren of de stem geldig is en/of de stem daadwerkelijk op de juiste kandidaat is uitgebracht.”

Overigens kunnen blinde en slechtziende kiezers, zoals bij elke verkiezing, via de website de kieslijsten voorgelezen krijgen om het stemmen thuis voor te bereiden.

LokaalHengelo sprong eerder al in op dit thema en bood hun verkiezingsprogramma aan in braille. Bekijk die reportage hierboven