Bewoners doen laatste poging om historische Markermeerdijken te redden

Omwonenden van de Markermeerdijken in Noord-Holland stappen naar de Raad van State in een laatste poging om plannen voor dijkverzwaring opnieuw te laten toetsen. Ze vrezen dat de voorgestelde aanpak het historische karakter van de dijk verwoest en vinden de plannen veel te ingrijpend en te duur.

Het voorgestelde plan kost 500 miljoen maar de omwonenden en deskundigen stellen dat het ook voor 200 miljoen kan. Een van die deskundigen is gepensioneerd waterbouwkundig ingenieur Frank Spaargaren.