Lifestyle & Entertainment

Albert Heijn past misleidende term 'wild' aan

Albert Heijn gaat de term ‘wild’ op bepaalde soorten vlees aanpassen. De term is misleidend en consumenten zouden erdoor kunnen denken dat het gaat om vlees van dieren die daadwerkelijk in het wild hebben geleefd voordat ze in de verpakking van de supermarkt terechtkwamen.

Stichting Konijn in Nood diende een klacht in tegen AH bij de Reclame Code Commissie over een advertentie waarbij het konijnen- en eendenvlees wordt afgebeeld onder de noemer ‘Alle AH Wild’. Volgens de actiegroep is het vlees echter van dieren die in fokkerijen worden geboren. Albert Heijn verweerde zich daartegen met het argument dat de term ‘wild’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor vleessoorten die ook in het wild voorkomen en als zodanig worden beschouwd.

De Reclame Code Commissie oordeelde dat ‘wild’ voor de gemiddelde consument geen vastomlijmd begrip is en dat AH duidelijk moet maken wat ermee wordt bedoeld. AH zal er nu bij gaan vermelden dat onder ‘wild’ kan worden verstaan: ‘gehouden wild’ en ‘vrij wild’. Overigens is het in de folder die zaterdag uitkomt nog niet aangepast. Die was al gedrukt, aldus een woordvoerster.

ANP