Politiek

Agressie tegen cipiers neemt toe

Bijna een derde van het gevangenispersoneel werd het afgelopen jaar geslagen, getrapt, bespuugd of vastgegrepen. En ruim een kwart werd bedreigd, gechanteerd of geïntimideerd. Dat blijkt uit een onderzoek onder het personeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het onderzoek kwam in handen van het AD, nadat de krant hiervoor een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit het onderzoek uit april 2017 komt ook naar voren dat bijna een op de tien cipiers te maken kreeg met seksuele intimidatie. Bewaarders zouden ook veel vaker te maken hebben met psychisch verwarde of respectloze gedetineerden, die zich niet aan regels houden, verbaal agressief zijn en nauwelijks te corrigeren.

Niet verbaasd

Oud-cipier Rein Varkevisser is niet verbaasd over de schokkende cijfers. Met 38 jaar ervaring als gevangenbewaarder kent hij het klappen van de zweep. Hij heeft het allemaal al eens meegemaakt: van gijzeling en wapens op de afdeling, tot een mes op z’n keel.

Hoewel hij de verharding in de gevangenis met eigen ogen zag toenemen, vindt hij dat het er ook een klein beetje bij hoort. Het verbale geweld vindt het zwaarst wegen. ”Als je continu kanker-dit of kanker-dat naar je hoofd krijgt geslingerd, neem je dat mee naar huis, dat gaat aan je vreten.”

Extra geld

Om de problemen in de sector aan te pakken, heeft Justitie en Veiligheid voor de komende vier jaar 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Naar aanleiding van het onderzoek zijn maatregelen genomen, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Zo zijn leidinggevenden vaker op de werkvloer en schuiven ze aan bij teamoverleggen. Ook is het rapport aanleiding geweest voor persoonlijke gesprekken met medewerkers.

Daarnaast is minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) van plan om gedetineerden die agressief gedrag vertonen te straffen door ze minder verlof toe te kennen.