Weer & Verkeer

Waterkering Spakenburg succesvol getest

In het historische centrum van Spakenburg is maandag een 300 meter lange, nieuwe flexibele waterkering getest. De generale repetitie van de langste zelfsluitende waterkering ter wereld liep gesmeerd. De kering moet het voormalige vissersdorp en het achterland tot aan Amersfoort beschermen tegen hoogwater.

“De kering is succesvol omhoog gekomen en iedereen kan zien dat Spakenburg ook in de toekomst veilig is voor noordwesterstormen”, zei dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe na afloop. “Het water keert het water.”

De kering is een kunststof wand van 300 meter lang die normaal in de kade verzonken ligt, maar wel in contact staat met het water in de haven. Als het waterpeil vanuit het Eemmeer stijgt, bijvoorbeeld bij een noordwesterstorm, drijft de kering 80 centimeter omhoog. Voor de test van maandag werd de hoge waterstand nagebootst door de inlaten aan te sluiten op een waterslang.

De dam in Spakenburg ligt rondom de oude botterhaven en de nieuwe haven. Hij maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is de langste zelfsluitende waterkering ter wereld, althans voorlopig. In Vietnam wordt een zelfsluitende kering aangelegd van 4 kilometer.

De 77-jarige kunstenaar en uitvinder Johann van den Noort is de bedenker van de waterkering. Hij ontwierp het systeem in 1995 toen zijn woonplaats Kampen dreigde onder te lopen.

ANP