Politiek

'Technische studies bieden snel een baan'

De mbo-opleiding procestechniek biedt de meeste kansen op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat van de afgestudeerden van die opleiding de afgelopen vijf jaar iedereen een baan vond en vrijwel altijd in de eigen richting. Ook krijgen de procestechnici het hoogste salaris van alle mbo’ers. Ook de opleidingen scheepvaart, operationele techniek en mechatronica doen het goed.

Opvallend is dat de mbo-opleiding automatisering op niveau 3 de slechtste arbeidsmarktpositie verschaft, met veel flexwerk en een hoge werkloosheid. Afgestudeerden van ICT-opleidingen op hogere niveaus zijn juist zeer gewild op de arbeidsmarkt. Ook de mbo-opleidingen toerisme en bedrijfsadministratie bieden geen goede kans op werk.

Bij hbo-opleidingen bieden technische studies ook vrijwel zeker een baan. Daarnaast doet de gezondheidszorg het goed. Mechatronica voert hier de lijst aan voor verloskunde, embedded systems engineering en mondhygiëne.

Studenten die de opleiding Oriëntaalse talen en communicatie volgden, komen maar moeizaam aan de bak. Minder dan een op de vijf afgestudeerden van die opleiding vindt werk in de eigen richting. De opleidingen autonome beeldende kunst en erfgoedprofessional staan ook onderaan. Ook opleidingen op het gebied van gedrag en maatschappij en toerisme doen het niet goed.

De UWV-onderzoekers maakten gebruik van gegevens van het Researchcentrum van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Die ondervroegen afgestudeerden van vijf jaargangen van opleidingen, telkens zo’n anderhalf jaar na het afstuderen. In totaal werkten er ruim 70.000 afgestudeerden aan het onderzoek mee. Daarbij werd alleen naar voltijdsopleidingen gekeken met tenminste veertig afgestudeerden. Ook moest er voldoende informatie over bijvoorbeeld werkloosheid en inkomen zijn.