Snorfiets moet van het fietspad

In de Tweede Kamer is donderdag besproken of de snorfiets in sommige situaties voortaan op de rijbaan moet gaan rijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van het kabinet om gemeenten de mogelijkheid te geven de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. VVD en CDA die er eerder op tegen waren, gaan nu wel akkoord met de maatregel. De gemeente Amsterdam wacht al een tijd op regelgeving om dit mogelijk te maken.

Raad van State

Naast Amsterdam willen ook de gemeenten Den Haag, Arnhem, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven, Apeldoorn, Haarlem, Amersfoort, Den Bosch, Haarlemmermeer en Zwolle het in overweging nemen snorfietsen te verplaatsen naar de rijbaan. De Raad van State moet nog gaan instemmen met dit verkeersbesluit en pas per 1 juli 2018 kan het in werking treden. Verkeersborden en ook sommige wegen zullen aangepast moeten worden.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) geeft aan dat snorfietsen vaak zijn opgevoerd en dat zorgt voor gevaarlijke situaties op het fietspad. VVN is voorstander van een pilot in Amsterdam om snorfietsers te verplaatsen naar de weg om te kijken hoe dat gaat. Daarnaast is VVN voor van een eenduidig beleid. Nu mogen brom- en snorfietsers in sommige steden wel op de weg en in andere steden niet. Dat moet veranderen.

Stichting Scooterbelang

Maurice van Oosten van Stichting Scooterbelang geeft aan dat de veiligheid van snorfietsers in gevaar komt als zij op de rijbaan terecht komen, want zij gaan immers veel langzamer. “Er moeten scherpe regels komen voor fietspadgebruikers, zoals het verbod van afvalbakken en geparkeerde fietsen en auto’s op fietspaden en mensen die te snel rijden, moeten beboet worden. De snorfietsen moeten dan herkeurd worden, wat zo’n €75,- kost. Dan leer je het wel af om onveilige situaties te creëren.”

In de uitzending van 14 december worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt over hoe de Nederlander aankijkt tegen de snorfiets op het fietspad.