Gezondheid

'Onvoldoende middelen voor aanpak pgb-fraude'

Zorgkantoren hebben te weinig mogelijkheden om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) aan te pakken. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa baseert zich op een onderzoek dat de instantie heeft gedaan naar terugvorderingen wegens pgb-fraude.

Het persoonsgebonden budget biedt mensen die langdurig zorg nodig hebben de mogelijkheid zelf deze zorg in te kopen.

Uit onderzoek blijkt onder meer dat zorgkantoren frauderende zorgaanbieders niet kunnen verhinderen elders opnieuw zorg aan te bieden. Verder kunnen zorgkantoren geen informatie bij zorgaanbieders opeisen.

Om gesjoemel met pgb-budgetten beter te kunnen aanpakken, moeten zorgaanbieders worden verplicht informatie te delen met de zorgkantoren, aldus de NZa. Ook zou er een beter controlesysteem moeten komen om te voorkomen dat zorgaanbieders die wegens fraude, faillissement of een andere reden zijn gestopt, elders opnieuw beginnen.

ANP