Heel Aalten stinkt naar stront

In Aalten is twee miljoen liter mest weggestroomd doordat een mestsilo is omgewaaid. Volgens het waterschap Rijn en IJssel is de silo waarschijnlijk al donderdagavond omgewaaid, maar is de schade pas vrijdagochtend ontdekt.

De stank is niet te harden, maar het lijkt geen gevaar op te leveren voor de gezondheid. Veel mest is de omliggende sloten ingestroomd. Doordat daar veel water in staat, is de mest sterk verdund. Zo vertelt Minke Huurnink van het waterschap.

Het risico is wel dat een aantal vissen mogelijk niet bestand zijn tegen deze tsunami aan mest. Het waterschap probeert daarom wel de sloten schoon te maken om de schade zoveel mogelijk te beperken.