Opmerkelijk

Gezakte vwo-scholier slaagt er niet in om rechter te overtuigen

Een achttienjarige vwo-scholiere uit Breda is er niet in geslaagd om via de rechter haar uitslag van het eindexamen Frans te wijzigen.

Ze had net te weinig punten voor Frans gehaald en zakte daarmee voor haar hele eindexamen. Maar het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hoeft de uitslag voor het examen Frans niet te wijzigen, zo bepaalde de kortgedingrechter in Utrecht.

‘fout in de toets’

De toets Frans lag onder vuur, omdat daarin fouten zaten. Het CvTE had dat erkend en voor iedereen de beoordeling voor het examen Frans iets aangepast. Maar de compensatie betekende volgens de advocaat nog steeds geen goede berekening van de scores. Daardoor haalde ze een 4 voor haar examen Frans terwijl ze een 4,1 nodig had om haar diploma te halen. Omdat ze zonder diploma niet naar de universiteit kan, spande ze een kort geding aan om haar gelijk te halen.

Maar volgens de rechter heeft het CvTE niet onrechtmatig gehandeld. Bovendien valt niet meer te achterhalen of het meisje inderdaad een 4,1 had gehaald als een bepaalde vraag direct goedgekeurd was. Volgens de rechter is niet uit te sluiten dat de normering ook zodanig zou zijn aangepast dat ze alsnog op 4,0 was uitgekomen.

Grensgeval

De compensatie en normering is in een speciale regeling vastgelegd en de rechter vindt dat die op een juiste manier is toegepast. De rechter vindt het ook uitermate zuur dat iemand met zo’n klein verschil zakt, maar zegt dat er altijd grensgevallen zullen zijn.

Het was voor zover bekend de eerste keer dat het CvTE om deze reden voor de rechter moest komen.