Meeste Nederlanders hebben geen interesse in de Carpe Diem-polis