Pijnlijk voicemailbericht: ambtenaar Amersfoort lacht cliënte uit