112

Aantal winkeldiefstallen neemt toe

Het aantal winkeldiefstallen neemt iets toe. Van het totaal aantal diefstallen dat bij de politie wordt gemeld, de zogenoemde vermogenscriminaliteit, gaat het in 7,9 procent van de gevallen om winkeldiefstal. Dat was zeven jaar geleden 6,1 procent, zo becijferde Detailhandel Nederland.

De totale vermogenscriminaliteit daalt wel, maar er worden meer winkeldiefstallen bij de politie gemeld, zegt een woordvoerder van Detailhandel Nederland

”Als je daarbij bedenkt dat de politie onlangs zelf constateerde dat de aangiftebereidheid van deze vormen van criminaliteit met ongeveer 23 procent fors is gedaald de afgelopen jaren, dan geeft dat ons reden tot grote zorgen.” De organisatie pleit voor een gezamenlijke en nieuwe aanpak.

In de aangiftecijfers is sprake van een oververtegenwoordiging van Oost-Europeanen, bijna 15 procent van het totaal. ”In Nederland zijn honderden van deze bendes actief, vaak vanuit het voormalige Oostblok. Zij gebruiken ook steeds nieuwe hulpmiddelen. Zo hield een winkelier onlangs iemand staande met een geprepareerde zak chips. Werkelijk te gek voor woorden.”