Eindelijk ook diploma voor leerlingen in speciaal onderwijs: 'Zij dragen ook bij'