Werkgevers vragen personeel steeds vaker om QR-code, anders niet aan het werk

testen voor toegang qr-code uitgaan