Sneller de boosterprik, kabinet gaat campagne versnellen