Meeste Nederlanders willen boosterprik, maar mensen weigeren om deze redenen