Nieuwe coronaminister Ernst Kuipers pleit voor andere crisisaanpak