Negen op tien opgenomen coronapatiënten heeft jaar later nog steeds klachten