Meeste Nederlanders verwachten nieuwe coronagolf, vaccinatieweerstand groeit