Gommers: adviezen OMT waren eigenlijk verkapte RIVM-adviezen

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares