Fieldlabs versus Testen voor Toegang: wat is eigenlijk het verschil?

Avondje kroeg lijkt nog ver weg: 'We hopen nog te bestaan als we open mogen'