Eerste 36.000 kinderen hebben prikafspraak gemaakt