LIVEBLOG | Timen: risico van overbelasting zorg niet uit te sluiten

Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding, voorafgaand aan een vergadering van het Outbreak Management Team (OMT)