Dieren

Dierentehuis zoekt kinderen om katten voor te lezen

Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort is op zoek naar kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die op woensdagmiddag 1 mei  zin hebben om voor te lezen aan katten.

Volgens de Dierenbescherming zou voorlezen aan katten een positief effect hebben op de leesprestaties van kinderen. Voorlichter Carmen Silos: “De kinderen zitten tussen de katten in met hun eigen favoriete leesboek, zo voelt zowel het kind als de kat zich op het gemak. Voor de leesontwikkeling van het kind is het bovendien goed.”

Erg gezellig

Ook is het voor de asielkatten goed om regelmatig in aanraking te komen met kinderen. “Voor de katten is het erg gezellig als om hen heen iets gebeurt. Het betreft plaatsbare katten, ze raken nog meer gewend aan het contact met mensen.”

Doordat de aandacht tijdens het lezen niet volledig op de asielkatten is gericht, zou de kat de tijd hebben om zelf lekker te komen snuffelen aan het kind of het boek. “We gaan het leesuurtje tweewekelijks organiseren, waarbij iedere keer plek is voor drie kinderen”, aldus Silos.

Enthousiast geworden? Ouders kunnen hun kinderen opgeven via mailadres: dierentehuis.kennemerland@dierenbescherming.nl