Vmbo'er makkelijker naar mbo

Het wordt voor leerlingen in het vmbo makkelijker door te stromen naar het mbo. Zo kunnen in de toekomst vmbo’ers alvast lessen gaan volgen in het mbo. Ook moet een overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs zonder tussentijds examen mogelijk worden.

De bewindslieden van Onderwijs, minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker, gaan deze zogeheten doorlopende leerroutes mogelijk maken met een nieuwe wet. Dat lieten ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Ook binnen het vmbo wordt een en ander veranderd, waarbij meer nadruk wordt gelegd op het praktische deel. Zo is het de bedoeling de gemengde leerweg, waarbij vmbo’ers ook een praktijkvak volgen, en de theoretische leerweg bij elkaar te voegen.

Minder uitval

Volgens Bussemaker en Dekker zullen de aanpassingen ertoe leiden dat minder leerlingen uitvallen bij de overstap van het vmbo naar het mbo. De huidige leerroutes zijn voor veel vmbo’ers te rigide en bereiden hen onvoldoende voor op het vervolgonderwijs, stellen de bewindslieden.


,,De helft van alle scholieren gaat naar het vmbo. Dat zijn veel verschillende kinderen, die verschillende routes nodig hebben om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Met dit voorstel geven we kinderen de kans om een route te kiezen die het beste bij ze past”

Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker


Bussemaker: ,,Het is belangrijk dat we de kansen van leerlingen in het gehele beroepsonderwijs verder vergroten door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkplek. Maatwerk, meer praktijk, en een betere aansluiting bij het regionale bedrijfsleven biedt scholen bovendien de kans om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarktbehoefte.”

ANP