Politiek

Politieke partijen willen meer geld uitgeven aan achterban

Voor de meeste Nederlanders breken er rooskleurige tijden aan. Tenminste, als het aan veel politieke partijen ligt. Zij willen na jaren van bezuinigen weer geld uitgeven, en dan het liefst aan hun achterban en stokpaardjes.

Elf partijen lieten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). In vertrouwelijk overleg met het CPB pasten partijen hier en daar hun plannen aan, voordat donderdag de bevindingen werden gepresenteerd.

Zo wil het CDA het zittenblijven in het voortgezet onderwijs verbieden om geld te sparen, maar ook de basisbeurs weer invoeren. ,,Er valt echt wat te kiezen”, aldus CPB-directeur Laura van Geest.

Bij de VVD stijgt de koopkracht vooral voor werkenden en moeten mensen met een uitkering inleveren. Bij de SP zijn het juist de uitkeringsgerechtigden die het meest profiteren.

Het plan van D66 om de aftrek van de hypotheekrente snel af te bouwen, is niet gunstig voor de koopkracht. Maar volgens de partij is het belangrijker om de gigantische hypotheekschuld te verkleinen.

Wat de werkloosheid betreft, daalt die bij alle partijen. Bij de SP zou de afname het grootst zijn, maar bij VVD, D66 en GroenLinks komen er op den duur meer banen bij. De PvdA streeft naar 40.000 nieuwe banen in de publieke sector.

PVV, 50Plus en de Partij voor de Dieren deden niet mee aan de zogenoemde doorrekeningen van het CPB.