Politiek

'Noodopvang Heumensoord schendt mensenrechten'

De noodopvang van asielzoekers in tentenkamp Heumensoord bij Nijmegen moet beter. Dat stellen de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens woensdag.

Zij concluderen dat het leven in Heumensoord risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid met zich meebrengt door de grootschalige wijze waarop de noodopvang is geregeld. Beide instanties doen aanbevelingen om het verblijf van de asielzoekers die tot juni in het kamp verblijven te verbeteren.

Na klachten van bewoners over hun verblijf, bezochten de ombudsman en het college in januari zelf het kamp in de Gelderse stad. Het tentenkamp is verreweg de grootste noodopvang in Nederland. In Heumensoord verblijven 2960 bewoners, van wie 682 kinderen, in grote paviljoens.

‘We kunnen bij niemand terecht’

De asielzoekers klaagden toen onder meer over een gebrek aan privacy, rust, leefgeld en over discriminatie tussen bewoners. Verder werd ook de uitzichtloosheid van de asielprocedure gehekeld. De vluchtelingen zeiden dat ze zich totaal niet gehoord voelen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vertelden niet te weten waar zij met hun klachten terechtkunnen.

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat wanneer mensen denken dat hun mensenrechten geschonden worden, ze daarover een klacht moeten kunnen indienen, bij voorkeur bij het COA. Dit blijkt in de praktijk niet te werken. De klachtenprocedure die er is, is onbekend bij de asielzoekers. Het college beveelt daarom aan om veel meer bekendheid te geven aan de klachtenprocedure.