Stemmen uit het verleden

De 88-jarige Zweitze Venema uit Groningen deed onlangs een bijzondere vondst bij het opruimen van zijn huis. Tussen de bladzijden van een boek lag een papieren grammofoonplaat uit november 1948.

De plaat diende tijdens zijn diensttijd in Nederlands-Indië als ‘grammofoonpost’; een boodschap van het thuisfront. Op de oude plaat hebben zijn moeder en buren wat ingesproken en gezongen. Nu, bijna 66 jaar later, kan hij zich niet meer herinneren wat de boodschap precies was en hij zou het graag nog eens willen horen. Alleen is voor papieren grammofoonplaten met schellak een speciale draaitafel nodig.  Zweitze is nu op zoek naar iemand die hem kan helpen de stem van zijn moeder opnieuw te laten spreken.