Gezondheid

Onderzoek ombudsman naar problemen pgb

De problemen met het persoonsgebonden budget (pgb) zijn onacceptabel, vindt ook de Nationale ombudsman. Daarom komt er een onderzoek naar de gang van zaken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die sinds begin dit jaar verantwoordelijk is voor de pgb’s.

Door problemen met een nieuw systeem, dat is ingevoerd om fraude tegen te gaan, hebben tienduizenden mensen met een pgb nog geen zorggeld voor januari ontvangen.

De afgelopen dagen ontstond daarover grote onrust en bij de ombudsman stroomden de klachten binnen.