Hof onderzoekt 'zelfmoordbriefje' Talitha

Het gerechtshof in Amsterdam buigt zich woensdag over de eventuele vervolging van een agent die zou hebben gelogen over een mogelijk ‘zelfmoordbriefje’ na de dood van de 25-jarige Talitha uit Amsterdam. Advocaat Sébas Diekstra is namens de nabestaanden een procedure gestart om het Openbaar Ministerie via de rechter te dwingen de agent te vervolgen voor meineed.

Een politiemedewerker legt begin 2014 een verklaring over over een handgeschreven briefje dat in de handtas van Talitha zit. Hierop staat volgens hem een looproute beschreven vanaf het station Heerhugowaard naar de plek waar ze in 2013 is overreden door een trein. “Zelfs waar je het spoor het best kunt betreden” en iets over een “hek”, aldus de agent.

Later vindt Talitha’s moeder dag briefje, dat kwijt was, alsnog terug  tussen de spullen van Talitha. Dan blijkt dat er niets van een looproute of aantekening over een hek te zijn, wat zou duiden op een zelfmoordplan. Er staan alleen treintijden op genoteerd. De politiemedewerker verklaart daarna dat er dan een ander briefje moest zijn, maar dat is nooit aangetroffen.

Overlijden Talitha

De Amsterdamse Talitha wordt in april 2013 dood aangetroffen op het spoor bij Heerhugowaard. Ter plaatse concluderen agenten dat sprake is van zelfmoord, er worden daarom geen forensisch specialisten ingezet om sporen veilig te stellen. Een hulpofficier van justitie geeft het lichaam ook al snel vrij om te laten verzorgen, waardoor sporen ook hier mogelijk verloren zijn gegaan.

Familieleden van Talitha hebben echter nooit in zelfmoord geloofd. Zij zijn ervan overtuigd dat er iets anders is gebeurd en gaan zelf op onderzoek uit. Hierbij blijkt dat politie en justitie een aantal grote fouten hebben gemaakt. Zo geeft een machinist aan dat de vrouw volledig bewegingsloos op het spoor lag, wat er op duidt dat ze mogelijk al dood, of buiten bewustzijn was.

Geen bewijs voor zelfmoord

Forensisch patholoog Frank van de Groot onderzoekt het beschikbare bewijs en concludeert dat er geen bewijs is voor zelfmoord. Volgens hem wijzen de verwondingen zelfs niet op zelfmoord, maar lijkt een ongeval hem waarschijnlijk. Ook een misdrijf sluit hij niet uit.

Het OM geeft later toe dat de conclusie voor zelfmoord te snel is getrokken en heeft verontschuldigingen aangeboden. Toch is er nooit een nieuwe onderzoek gestart, omdat er volgens justitie geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Hierdoor verkeren de nabestaanden van nog altijd in onzekerheid over de toedracht van Talitha’s dood. Zij eisen dan ook nog steeds een nieuw onderzoek en willen het OM aansprakelijk stellen voor de fouten.