Dieren

850.000 jonge palingen uitgezet

Het aantal palingen in Nederland is de afgelopen jaren enorm gedaald. Om het Hollandse karakter van de paling te behouden en om de natuur een handje te helpen, worden dinsdag 850.000 glasaaltjes uitgezet.

De jongen palingen komen over uit Frankrijk en worden per vrachtwagen naar ons land vervoerd. In Zeewolde worden zij uitgeladen, gewogen en gecontroleerd, voordat zij in zoetwater worden losgelaten. De overheid selecteert ieder jaar de locaties waar de paling de beste kans heeft om op te groeien. Zodra de vissen volwassen zijn, zwemmen zij naar hun geboorteplek in de Atlantische Oceaan om voor nageslacht te zorgen.

In heel Europa geldt de plicht om jonge palingen uit te zetten, omdat zij vanaf hun geboorteplaats geen mogelijkheid hebben om zelfstandig naar onze kusten te zwemmen. Hierdoor neemt het aantal palingen in Europese landen af.